Tetiana

Tetiana
Senzorický terapeut

 

Vystudovala Dněpropetrovskou národní univerzitu jménem O. Gončara, obor sociální pedagogika.

Absolvovala kurz v oblasti «Senzorická integrace» a «Korekce chování metodami senzorické integrace». 


Absolvovala školení v oblasti «Organizace individuálního doprovodu dítěte s poruchami autistického spektra v podmínkách inkluzivního vzdělávání». 


Zkušenosti s prací v korekčním centru s dětmi s různými diagnózami, stejně jako zkušenosti s tutorstvím v inkluzivním prostředí.Online
aplikace