Anastásiia

Anastásiia
ABA terapeutka a praktický psycholog

Člověk šíleně zamilovaný do života a smíchu dětí! Symbolem autismu jsou puzzle: moje seznámení s terapií ABA proběhlo náhodou, ale jak víte, v životě žádné náhody neexistují. A postupem času jsem měla pocit, jako by se moje osobní puzzle právě složily, věděla jsem, čemu se chci a budu ve svém životě věnovat! Co chci studovat, v čem chci růst i dosahovat potřebné výsledky! A právě znalosti z aplikované analýzy, obecné a vývojové psychologie, pedagogiky a vyučovacích metod mi umožňují hlouběji pochopit metody terapie.

 

Online
aplikace