Anastásiia

Anastásiia
Hlavní kurátor ABA-Centrum, neuropsycholog

Hlavní profil: vedení diagnostiky, sestavení programů a individuálních a skupinových kurzů pro děti se zdravotním postižením (PAS, ADHD, dětská mozková obrna, organické, intelektové a další vývojové poruchy). Pracovní zkušenosti 8 let.


Vedení konzultací za účelem vybudování nápravné cesty, poskytování doporučení pro komplexní vývoj dítěte. Věk od 6 měsíců.


Autorka mnoha projektů pro rodiče, autorka manuálu senzorické integrace, školila specialisty po celé Ukrajině v oblastech: komplexní vývoj dítěte, normativní a nenormativní rozvoj, včasná diagnostika a náprava, senzorická integrace.


Provedla 1000 konzultací a lekcí v hlavním profilu psychologie, speciální pedagogika, neuropsychologie, senzorická integrace.

Prováděla školení ředitelů škol, školek o práci s dětmi se zdravotním postižením, úspěšně rozvíjela centrum, zvýšila počet klientů centra.

Vzdělání:
- Charkovská Národní Univerzita jménem Karazina, rodinná a dětská psychologie;
- Kyjevský Institut rodinné psychoterapie Já;
- Neuropsychologická korekce dětí mladšího věku;

Doplňkové kurzy, semináře, webináře hlavního profilů.

Online
aplikace