První centrum aplikované behaviorální analýzy v České Republice.
Specializujeme se na pomoc dětem s autismem a jinými neurovývojovými poruchami.
Naše práce se zakládá na principech vedního oboru aplikované behaviorální analýzy.