Peter Harhas

Peter Harhas
Ředitel ABA-centru

Posláním centra je aplikace metod behaviorální analýzy ke zlepšení kvality života dětí s vývojovým postižením a jejich rodičů. Hlavní oblastí práce je naučení funkčních dovedností – komunikace, sociální chování, péče o sebe a další, aby dítě mohlo vést nezávislý život.

Vzdělání: vyšší lékařské, Lvovský lékařský institut, 1993.

Online
aplikace