Kristýna

Kristýna
АВА Terapeutka a speciální pedagog

Sama jsem si v dětství prošla určitou zkušeností, která se týkala specifických poruch učení. Díky rodičům, kteří se mi věnovali a chodili se mnou do Pedagogicko – psychologické poradny jsem dobře vše zvládla a dokázala jsem se zařadit do kolektivu. Jelikož jsem vždy chtěla pracovat s lidmi, vystudovala jsem Střední školu gastronomickou a hotelovou, kde jsem pochopila, že práce s dospělými mě tolik nenaplňuje jako práce s dětmi.

Při této škole jsem začala učit děti plavat. Mezi těmito dětmi se objevili i děti s postižením. Přístup k těmto dětem musel být jiný, což ne všichni trenéři chápali a tento přístup jsem chtěla změnit. Proto jsem nastoupila na VOŠ s oborem speciální pedagogika. Díky praxím, které mi tato škola poskytla jsem zjistila, že mě práce s těmito dětmi naplňuje a našla jsem v tom svůj potenciál.

Tyto děti jsou velmi milé a chytré, jen musíme vědět, jak s nimi pracovat a jak je dále rozvíjet, proto to beru jako poslání jim pomoci a přiblížit jejich svět k tomu našemu. Proto jsem přesvědčená, že člověk, který se chce věnovat této problematice, by se měl po celý život vzdělávat, tak jako v jakékoliv jiné profesi.

K ABA terapii jsem se dostala nejdříve jako dobrovolník na táboře, který pořádal ABA Сentrum. Vize ABA terapie se mi líbila natolik, že jsem tu začala pracovat. Tato práce mě baví, každý den je jiný a to se mi na tom líbí.

 

Online
aplikace